Styrelse

Styrelsen i Brf Brolyckan består av:


Börje Börjesson, ordförande (hus 2)

Robin Hagberg, vice ordförande (hus 7)

Jonas Dahlgren, sekreterare (hus 17)

Catharina Landin, ledamot (hus 22)

Martin Bursjö, ledamot (hus 14)

Ola Svensson, suppleant (hus 13)

Chrifa Gross, HSB-ledamot

Du kan kontakta styrelsen via e-post.

Styrelsen lämnar löpande information om vad som händer i föreningen genom nyhetsbrevet "Brolyckebulletinen" som delas ut i brevlådorna.