Styrelse

Styrelsen i Brf Brolyckan består av:


Börje Börjesson, ordförande (hus 2)

Robin Hagberg, vice ordförande (hus 7)

Jonas Dahlgren, sekreterare (hus 17)

Martin Bursjö, ledamot (hus 14)

Ola Svensson, suppleant (hus 13)

Chrifa Gross, HSB-ledamot

Du kan kontakta styrelsen via e-post.

Styrelsen lämnar löpande information om vad som händer i föreningen genom nyhetsbrevet "Brolyckebulletinen" som delas ut i brevlådorna.