Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar från A till Ö.


Ansvarsfördelning

I föreningens stadgar regleras ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavare och föreningen gällande underhåll och reparationer i bostaden. Ansvarsfördelningen gäller egendom som föreningen har försett bostaden med. Läs mer här.


Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg i hemförsäkringen måste medlemmarna teckna själva. Läs mer här.


Brandvarnare

Ett undantag från ansvarsfördelningen mellan förening och brf-innehavare är våra brandvarnare. Föreningen står för funktionskontroll och batteribyte en gång per år i samband med rengöring av ventilations-/fläktaggregat och filterbyte.


Bredband

I samband med byggnationen av Brolyckan drogs fiber in i fastigheten.


Föreningen har ett gruppavtal med Tele2 som innebär att bredband 250/250 ingår i månadsavgiften. Router ingår också.


Läs mer om bredband här.


Ekonomi

Föreningen anlitar HSB Göteborg för den ekonomiska förvaltningen.


El

Medlemmarna ansvarar för sin egen hushållsel. Föreningen har ett eget avtal för föreningens förbrukning.


Fasadfärg

Fasaderna är målade med Teknos Nordica Classic (halvmatt) och den gråa färgen NCS S 4502-Y. Senaste målningen gjordes 2023.


Felanmälan

Felanmälan för sådant som är föreningens ansvar kan du göra till styrelsen via exempelvis mejl till brolyckan@gmail.com


Flaggstång

Föreningen har en flaggstång där du som boende kan flagga om du exempelvis har något att fira. Flaggan finns i vårt soprum.


Skötsel

Skötseln av våra utomhusytor görs dels genom föreningens städdagar 1-2 gånger per år och dels genom att föreningen anlitar externa företag för exempelvis gräsklippning och snöröjning.


Stadgar

Föreningens stadgar finns att läsa här.


Stämma

Föreningens ordinarie stämma ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut, dvs. senast 30 juni. Om medlem vill att ett ärende behandlas på stämman ska skriftlig motion lämnas senast 31 mars.


Tv

Föreningen har ett gruppavtal med Tele2 som innebär att Tv Bas HD ingår i månadsavgiften. Samtliga hus får därmed tillgång till högupplöst digital-tv med ett flertal tv-kanaler. Digitalbox eller tv-modul ingår samt Tele2 Play. 


Läs mer om tv här.


Utomhus

För uteplatser, gräsmattor och häckar närmast husen ansvarar bostadsrättsinnehavaren för skötsel och att hålla ordning. Föreningen har gräsklippare samt diverse redskap som kan lånas. För tillbyggnader krävs godkännande från styrelsen samt i många fall även bygglov från kommunen. Läs mer här.


Vatten

Kostnaden för vatten ingår i månadsavgiften.


Ventilation

Ventilationen i våra hus bygger på ett frånluftssystem där kök och badrum är sammankopplade. Ventilationen är alltid aktiv och styrs från ett reglage på fläktkåpan. För att undvika fukt- och mögelskador är det viktigt att systemet inte stängs av eller kringgås. Kontakta styrelsen inför renovering och/eller byte av fläktkåpa. Det är viktigt att fläktkåpan är kompatibel med frånluftssystemet. Mer information om ventilationen finns också i den pärm med drift- och skötselanvisningar som medföljer varje hus.


Ventilationssystemet är föreningens ansvar och varje år genomförs kontroll och rengöring av aggregaten. Frånluftssystemet heter Essvent och är framtaget av företaget Systemair (tidigare Villavent).


Värme

Föreningen har fjärrvärme. Kostnaden för värme ingår i månadsavgiften.