Försäkringar

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Bostadsrättsinnehavarna i Brf Brolyckan bör ha en egen hemförsäkring med ett så kallat bostadsrättstillägg. Den vanliga hemförsäkringen täcker vissa skador på den lösa egendomen i hemmet.

Ett bostadsrättstillägg är ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen med skydd för den fasta inredningen (kök, badrum, parkettgolv, etc). Som bostadsrättshavare ansvarar man för skötsel och underhåll av lägenheten och ska bekosta reparation av eventuella skador på lägenheten. Bostadsrättstillägget ersätter vissa typer av skador på lägenheten. Eventuella skador kan bli kostsamma att åtgärda om man inte har ett bostadsrättstillägg.

Fastighetsförsäkring

Styrelsen är ansvarig för att föreningen har en gällande fastighetsförsäkring.

Fastighetsförsäkringen ersätter skador på själva byggnaden inklusive fasad, bjälklag, fundament, vatten- och avloppsstammar, etc.