Bo i bostadsrätt

Som ägare till en bostadsrätt så äger man nyttjanderätten till en viss lägenhet under en obegränsad tid. Tillsammans med de andra i området äger man bostadsrättsföreningens mark och byggnader. Alla ansvarar gemensamt för förvaltningen av föreningen.

Detta innebär såklart att vi alla hjälps åt att hålla ordning i området och att vi är rädda om vår fastighet samt utrustning. Du kan själv påverka ditt boende och föreningens utveckling genom att exempelvis engagera dig i styrelsearbete.

Bostadsrättsföreningen företräds av en styrelse som medlemmarna demokratiskt väljer på en föreningsstämma en gång per år. Som bostadsägare har du en andel i den ekonomiska föreningen vilket bland annat innebär att du får rösta på föreningsstämman.

Som medlem i föreningen bor du till självkostnad. Medlemmarna delar på kostnaderna för att hålla fastigheten och byggnaderna i gott skick. Styrelsen fastställer månadsavgiften för att täcka föreningens kostnader.

Vem ansvarar för vad?

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättsinnehavaren för underhållet av den egna lägenheten och ska vidta de reparationer som behövs samt svara för kostnaderna. Bostadsrättsinnehavarna ska på egen bekostnad hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Innehavaren ska också åtgärda skador som uppstår i lägenheten oavsett om skadan uppkommit genom eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt. Till det som bostadsrättsinnehavaren i allmänhet svarar för räknas bland annat underhåll av lägenhetens ytskikt, väggar, golv och tak. Det som brukar kallas för "inre underhåll".

Föreningen har ansvar för det som kallas "yttre underhåll".

Om en bostadsrättsinnehavare inte fullgör sina underhållsskyldigheter enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar kan nyttjanderätten till lägenheten förverkas om bristen är så allvarlig att vanvård förekommer.