Avfall och återvinning

För avfall och återvinning gäller nedanstående.

Soprummet

I föreningens soprum kan de boende slänga:

Matavfall

Föreningen är ansluten till kommunens kompostering av organiskt hushållsavfall. Detta avfall sorteras i bruna påsar (som finns i soprummet), som läggs i de mindre bruna avfallskärlen i soprummet. Föreningens avfallskärl töms en gång i veckan. Matavfallet tas om hand och blir till biogas och biogödsel.

Restavfall

Icke organiskt restavfall som blir kvar efter du sorterat ut matavfall, förpackningar och farligt avfall lägger du i soppåsar som slängs i de två stora gröna avfallskärlen. Behållarna är dimensionerade för normalt restavfall. Större brännbara restavfall ska slängas på återvinningscentralen i Öjersjö (se nedan). Föreningens restavfallskärl töms en gång i veckan. Restavfallet eldas upp och blir fjärrvärme. OBS! Kartonger eller andra återvinningsbara förpackningar ska inte slängas här. Se nedan.

Batterier och glödlampor

På arbetsbänken i soprummet finns två små lådor där man kan slänga batterier och glödlampor. Inget annat får slängas i dessa lådor. Styrelsen ansvarar för att tömma lådorna.

Återvinningsstationer

Glas-, kartong-, plast- och metallförpackningar samt tidningar slänger de boende på kommunens återvinningsstationer. Närmaste återvinningsstation för Brolyckan ligger på Kvarnfallsvägen.

Återvinningscentralen ("tippen")

Grovavfall, större trädgårdsavfall (inklusive julgranar) samt farligt avfall får de boende ta till återvinningscentralen ("tippen") i Öjersjö. Privatpersoner i Partille har rätt till 10 fria ÅVC-besök per år mot uppvisande av giltigt körkort. Se Partille kommuns hemsida för mer info.

Trädgårdskompost

 I vårt skogsområde mot Mellanlyckan finns en kompost för mindre trädgårdsavfall såsom ogräs och tunna pinnar. Här kan man dock inte slänga stora grenar, julgranar, etc. Större trädgårdsavfall måste tas till återvinningscentralen i Öjersjö (se ovan).