Överlåtelser

När en bostadsrätt byter ägare kallas det för överlåtelse. Överlåtelsen kan ske genom försäljning, arv, gåva eller avsägelse.

 

I de flesta fall sker överlåtelserna genom en försäljning. Nedan följer steg för steg de delar av en försäljning som berör föreningen.

 

1. Informera gärna styrelsen om du bestämt dig för att sälja ditt hus.

 

2. Säljaren eller mäklaren kan hämta uppgifter om föreningen från denna hemsida samt HSB Portalen.

 

3. Säljaren eller mäklaren kontaktar styrelsen vid eventuella frågeställningar.


4. Styrelsen kommer vilja besiktiga huset invändigt för de delar som är föreningens ansvar (exempelvis ventilation och brandvarnare). Besiktningen ska ske före första visningen av huset.

 

5. När det finns en köpare till bostaden skrivs ett köpekontrakt. Mäklaren registrerar överlåtelsen digitalt i HSB Portalen. Ett exemplar av köpekontraktet scannas in och laddas upp i HSB Portalen av mäklaren varefter ärendet går vidare till styrelsen för godkännande av medlemskap. Vid privat försäljning skrivs köpekontrakt och blanketten överlåtelseanmälan fylls i av säljaren som skickas till HSB Göteborg för handläggning. 


6. Styrelsen prövar om köparen kan antas som medlem i föreningen genom att ta en kreditupplysning. Vid registrerade betalningsanmärkningar kan styrelsen neka medlemskap. Skulle köparen nekas medlemskap återgår köpet.

 

7. Styrelsen meddelar om köparen antagits som medlem eller ej via HSB-portalen.

 

8. För att täcka kostnader för ägarbytet tas en överlåtelseavgift ut av säljaren. 

 

9. En pantsättningsavgift tas ut av köparen om denne tecknar lån.